Kontakt Veriv | Pokrzywko

Kontakt

Veriv S.A. z siedzibą w Warszawie  01-234 Warszawa Ul. Kasprzaka 31 lokal 203 Wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy;  Krajowego Rejestry Sadowego pod numerem KRS 0000563477, NIP 8971810148, REGON 361818985. Kapitał zakładowy 4 043 500,00 zł. wpłacony w całości. Zapraszamy w godzinach od […]
Zobacz więcej