Prawo Przewozowe

PRAWO PRZEWOZOWE

Kancelaria Pokrzywko cieszy się wieloletnim doświadczeniem oraz bogatą wiedzą z zakresu szeroko rozumianego prawa przewozowego zarówno w aspekcie międzynarodowym jak i krajowym. Prawnicy kancelarii oferują kompleksową obsługę prawną zarówno dużym przedsiębiorstwom zajmującym się przewozem towarów jak również małym i średnim firmom. Zakres świadczonych usług obejmuje sporządzanie projektów i opiniowanie umów przewozu oraz spedycji jak również innych umów regulujących zobowiązania stron.

Kancelaria Pokrzywko oferuje pomoc prawną obejmującą w szczególności:

  • obsługę prawną przedsiębiorców świadczących usługi przewozowe i spedycyjne;
  • wsparcie przy przygotowywaniu i negocjowaniu umów transportowych;
  • opracowywanie ogólnych warunków przewozu;
  • rozwiązywanie sporów związanych wykonywaniem umów przewozu i spedycji;
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody transportowej, w tym roszczeń od podwykonawców i dalszych przewoźników;
  • kontakt z ubezpieczycielami;
  • zastępstwo procesowe przed sądami polskimi i niemieckimi z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa transportowego (Konwencja CMR);
  • sporządzanie opinii prawnych dotyczących zatrudniania pracowników, w tym reguł czasu pracy kierowców, metod obliczania wynagrodzenia, wykonywania przewozów poza granicami Polski, przewozu towarów wartościowych i niebezpiecznych itp.;
  • prowadzenie postępowań przed organami administracji publicznej, w tym przed Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego oraz przed Głównym Inspektorem Transportu Drogowego.