Wywiad Gospodarczy i pozyskiwanie informacji przez Prywatnego detektywa Veriv

Wywiad gospodarczy to zbieranie informacji na temat sytuacji finansowej, ekonomicznej, prawnej, handlowej oraz kadrowej poszczególnych przedsiębiorstw. Działanie te są motywowane chęcią zdobycia wiadomości, które pomogą określić poziom ryzyka współpracy z danym kontrahentem czy podmiotem. Wywiad gospodarczy służy także zdobywaniu przewagi konkurencyjnej, ale również odzyskaniu zaległych należności. Zebrany przez nas materiał jest dokładnie analizowany przez specjalistów z zakresu finansów, ekonomii czy prawa. Nasza firma przeprowadza całościowy i wielokierunkowy rekonesans na temat potencjalnego kontrahenta poprzez sprawdzenie jego dotychczasowej działalności. Sprawozdanie z prowadzonych usług zawiera ocenę:

  • kondycji finansowej.
  • kondycji handlowej,
  • relacji z innymi strukturami funkcjonującymi na rynku,
  • sytuacji ekonomicznej,
  • sytuacji prawnej.

Nasza firma oferuje również pomoc w ochronie poufności informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji, które posiadają wartość gospodarczą. Wywiad gospodarczy ma charakter profilaktyczny – przygotowuje przedsiębiorstwo do podjęcia wiążących decyzji, daje argumenty do ręki w czasie rozmów z kontrahentami, pomaga znaleźć rozwiązania w trudnych sytuacjach.