Kancelaria Prawna i Detektywistyczna

Prawo Pracy

Prawo Pracy Kancelaria prawa pracy  zajmuje się między innymi takimi dziedzinami, jak umowy o pracę, czy umowy cywilnoprawne. Pomagamy rozwiązać sporne kwestie między pracownikiem, a pracodawcą. Jednym z aspektów, gdzie jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom, jest prawo pracy. Adwokat pracujący u nas, a wynajęty przez Państwa, to osoba doświadczona i posiadająca dużą wiedzę o […]
Zobacz więcej

Prawo Nieruchomości

Prawo nieruchomości Jedną z konsekwencji wynikających z Ustawy o Księdze Wieczystej i Hipotece jest prawo nieruchomości. Kancelaria Veriv to zespół doświadczonych prawników, którzy zajmują się wieloma sprawami związanymi z nieruchomościami. Pomagamy skonstruować wszelkiego rodzaju umowy najmu, dzierżawy lub sprzedaży. Sprawdzamy je również pod kątem poprawności. Jedną z czynności wykonywanych przez nas jest analiza prawna nieruchomości. […]
Zobacz więcej

Prawo Administracyjne

Prawo administracyjne Jedną z najważniejszych gałęzi prawa w Polsce jest prawo administracyjne. Kancelaria Veriv zajmuje się rozwiązywanie spornych kwestii i problemów dotyczących na przykład bezczynności organów administracyjnych. Polega to najpierw na wnoszeniu odpowiednich środków zaskarżenia (zażalenie, odwołanie, lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez urząd). Jeżeli to nic nie pomaga, sprawę należy skierować do sądu. […]
Zobacz więcej

Prawo Cywilne

Prawo cywilne Codzienne życie usłane jest wieloma przeróżnymi sytuacjami, w których przydatna jest znajomość prawa. Szczególnie przydatne jest prawo cywilne, które reguluje stosunki pomiędzy podmiotami. Zatem prawo cywilne dotyczy takich sytuacji jak rozwód, opieka nad dzieckiem, ustalanie alimentów, praw rodzicielskich, własności lokali, dziedziczenie spadku i wiele, wiele innych. Nie każdy z nas jednak posiada szczegółową […]
Zobacz więcej

Prawo Autorskie i Pokrewne

Jak powszechnie wiadomo, ochrona praw autorskich dzieli się na autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe. Te pierwsze podlegają ochronie bezterminowo, natomiast te drugie tracą ważność po upływie siedemdziesięciu lat od dnia śmierci twórcy. Z kolei w kwestii, jaką jest przeniesienie autorskich praw majątkowych, istnieje szereg obostrzeń prawnych. Nikogo nie trzeba przekonywać, że należy odpowiednio […]
Zobacz więcej

Restrukturyzacja Firm

Restrukturyzacja Firm i Prawo Upadłościowe Restrukturyzacja firmy to proces, którego głównym celem jest przeprowadzenie radykalnych zmian w jednym z trzech obszarów aktywności przedsiębiorstwa: zakres działania, struktura kapitałowa przedsiębiorstwa i organizacja wewnętrzna. Najważniejsze jest, by przedsiębiorstwo, które przeprowadza restrukturyzację, mogło zyskać równowagę wewnętrzną lub zewnętrzną. Nasza firma świadczy usługi w zakresie restrukturyzacji naprawczej, która polega na […]
Zobacz więcej

Prawo Przewozowe

PRAWO PRZEWOZOWE Kancelaria Pokrzywko cieszy się wieloletnim doświadczeniem oraz bogatą wiedzą z zakresu szeroko rozumianego prawa przewozowego zarówno w aspekcie międzynarodowym jak i krajowym. Prawnicy kancelarii oferują kompleksową obsługę prawną zarówno dużym przedsiębiorstwom zajmującym się przewozem towarów jak również małym i średnim firmom. Zakres świadczonych usług obejmuje sporządzanie projektów i opiniowanie umów przewozu oraz spedycji jak […]
Zobacz więcej

Postępowanie Egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne Veriv S.A, Inwestor Prawny, Kancelaria Gospodarcza funkcjonująca na rynku finansowym od wielu lat działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odzyskujemy należności od osób fizycznych, spółek prawa handlowego, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych . Podejmujemy się prowadzenia spraw udokumentowanych (faktury, weksle, ugody sądowe, tyt. wykonawcze itp.). Nasz oferta obejmuje szeroki wachlarz usług. Dlatego do każdej sytuacji […]
Zobacz więcej

Prawo Handlowe

Doradztwo Prawno Gospodarcze Kancelaria Pokrzywko obsługuje kompleksowo w każdym zakresie podmioty gospodarcze. doradztwo przy tworzeniu oraz likwidacji spółek zmiany w spółkach m.in. sprzedaż udziałów, prokura, likwidacja, upadłość, połączenie, zmiana wysokości kapitału zakładowego, zmiany w zarządzie przekształcanie, fuzja, podziały spółek przekształcanie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową doradztwo prawne przy złożonych transakcjach handlowych sprawy sądowe z zakresu […]
Zobacz więcej

Kancelaria Prawna Veriv S.A.

KANCELARIA PRAWNA Formy i zakres pomocy prawnej Veriv S.A. – wiele odpowiedzi w jednym miejscu Veriv S.A. NIEZAWODNA KANCELARIA GOSPODARCZA Jesteśmy doświadczoną kancelarią gospodarczą, która oferuje pełen zakres usług doradztwa prawnego: tworzenie, likwidacje, fuzje, przejęcia, łączenia, zmiany spółek, doradztwo korporacyjne, prawo handlowe, prawo cywilne, czyli normy regulujące stosunki między podmiotami prawa prywatnego, ochrona danych osobowych, […]
Zobacz więcej