Prawo Administracyjne

Prawo administracyjne

Jedną z najważniejszych gałęzi prawa w Polsce jest prawo administracyjne. Kancelaria Veriv zajmuje się rozwiązywanie spornych kwestii i problemów dotyczących na przykład bezczynności organów administracyjnych.

Polega to najpierw na wnoszeniu odpowiednich środków zaskarżenia (zażalenie, odwołanie, lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez urząd). Jeżeli to nic nie pomaga, sprawę należy skierować do sądu. Bezpośrednio związana jest z tym możliwość zaskarżania decyzji administracyjnych lub uchwał samorządów do sądu – tam skutecznie reprezentujemy naszych klientów, dochodząc ich praw.

Prowadzone przez nas postępowania przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, bądź przed różnymi sądami administracyjnymi to ważna część jednej ze specjalności naszego zespołu, jaką jest prawo administracyjne. Kancelaria Veriv dba o interes naszych klientów dzięki dobrze wyszkolonej i wyspecjalizowanej kadrze prawników. Posiadamy wiedzę i doświadczenie dotyczące prowadzenia spraw i postępowań przed różnymi organami.

  • postępowania przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA)
  • postępowania przed organami administracji rządowej i samorządowej
  • postępowanie przez Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi (SKO)
  • skargi na bezczynności organów administracji publicznej
  • zaskarżenia decyzji administracyjnych oraz uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego