Prawo Handlowe

Doradztwo Prawno Gospodarcze

Kancelaria Pokrzywko obsługuje kompleksowo w każdym zakresie podmioty gospodarcze.

  • doradztwo przy tworzeniu oraz likwidacji spółek
  • zmiany w spółkach m.in. sprzedaż udziałów, prokura, likwidacja, upadłość, połączenie, zmiana wysokości kapitału zakładowego, zmiany w zarządzie
  • przekształcanie, fuzja, podziały spółek
  • przekształcanie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową
  • doradztwo prawne przy złożonych transakcjach handlowych
  • sprawy sądowe z zakresu prawa handlowego
  • obsługa prawna bieżącej działalności gospodarczej, sporządzanie i opiniowanie projektów aktów wewnętrznych spółek
  • przygotowywanie dokumentów Spółki (projektów uchwał wspólników, protokołów zgromadzeń organów Spółki, sprawozdań zarządu z działalności Spółki, umów, regulaminów, pozwów, pism procesowych itp.)