Prawo Nieruchomości

Prawo nieruchomości

Jedną z konsekwencji wynikających z Ustawy o Księdze Wieczystej i Hipotece jest prawo nieruchomości. Kancelaria Veriv to zespół doświadczonych prawników, którzy zajmują się wieloma sprawami związanymi z nieruchomościami. Pomagamy skonstruować wszelkiego rodzaju umowy najmu, dzierżawy lub sprzedaży.

Sprawdzamy je również pod kątem poprawności. Jedną z czynności wykonywanych przez nas jest analiza prawna nieruchomości. Pozwala ona dokładnie prześwietlić dowolny obiekt. Dzięki temu uzyskujemy dla naszego klienta informacje o ewentualnym zadłużeniu. Należy również zbadać księgę wieczystą nieruchomości w celu określeniu tytułu prawnego do nieruchomości.

Analiza prawna nieruchomości to również sprawdzenie aktów prawnych i księgi wieczystej pod kątem praw obciążających lub nabywanych razem z kupowanym obiektem. Obciążenia hipoteczne – ich ustawianie lub zdejmowanie, bądź zakładanie ksiąg wieczystych to również ważne aspekty, jakie obejmuje prawo nieruchomości. Kancelaria Veriv to godni zaufania specjaliści.

  • umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, sprzedaży, darowizny, o roboty budowlane, przenoszenie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego
  • analiza prawna nieruchomości, due diligence
  • ustanawianie i znoszenie obciążeń nieruchomości np. hipotek
  • reprezentacja przed sądami, organami administracji, organami nadzoru budowlanego
  • zakładanie oraz zmiany w księgach wieczystych