Wywiad konkurencyjny wykonany przez Prywatnego Detektywa Veriv

Wywiad konkurencyjny to gromadzenie i analizowanie informacji, którą mogą w istotny sposób wpłynąć na działanie przedsiębiorstwa i podejmowaną przez nie współpracę z innymi uczestnikami rynku. Efektem końcowym naszych prac jest raport wywiadowczy, który zbiera najważniejsze informacje o potencjalnym kontrahencie.

CZYM JEST WYWIAD KONKURENCYJNY?

  • oceną wiarygodności potencjalnego klienta,
  • analizą powiązań kapitałowo-osobowych z innymi podmiotami gospodarczymi,
  • raportem na temat sytuacji finansowej i majątku potencjalnego kontrahenta,
  • oceną ryzyka wynikającą zawarcia umowy,
  • oceną autentyczności dokumentów przedstawionych przez kontrahenta,
  • wizją lokalną w miejscu pracy i zamieszkania kontrahenta,
  • wywiadem gospodarczym i jego analizą pod kątem rynkowym.

Wywiad konkurencyjny skupia się na otoczeniu biznesowym przedsiębiorstwa i pozwala zawczasu wykryć potencjalne zagrożenia, ale także określić szanse rozwojowe – umożliwia to świadome podejmowanie kluczowych decyzji. Wywiad konkurencyjny daje argumenty w rozmowach biznesowych, pozwala poznać sytuację prawną, finansową, podatkową, majątkową danego podmiotu, a przez to negocjować bardziej korzystne warunki współpracy dla własnego przedsiębiorstwa. Jest to działanie o charakterze prewencyjnym, ponieważ zebrane fakty o sytuacji kontrahenta mogą uchronić przed zawiązaniem kłopotliwej współpracy. Wywiad konkurencyjny to przejaw nowoczesnego myślenia o relacjach biznesowych, w którym dominuje przekonanie „ufaj, ale sprawdzaj”.

Wszelkie działania podejmowane przez naszą firmę są zgodne z prawem i etyką praktyki biznesowej. Realizowane są przy użyciu profesjonalnych technologii detektywistycznych, które pozwalają na zdobycie w legalny sposób informacji. Są one pozyskiwanie z publicznych źródeł, subskrypcji, z nieformalnych rozmów z pracownikami konkurencji i klientami.