Ochrona danych osobowych,

Dane osobowe różnego rodzaju często padają łupem nieuczciwych firm lub innych podmiotów, które bezprawnie je wykorzystują do swoich celów. Jednym z zadań, które stoją przed prawnikami, jest skuteczna ochrona danych osobowych. Kancelaria Veriv zajmuje się między innymi wspieraniem klientów w tworzeniu stosownej dokumentacji, jak również kierowaniem skarg lub odwołań do sądów administracyjnych. Wykonujemy takie czynności, jak rejestracja zbioru danych osobowych w GIODO, czy audyt dokumentów firmowych. Ta ostatnia czynność pozwala na zbadanie, czy spełniają one wymogi ustawy o ochronie danych osobowych. Jednocześnie jesteśmy w stanie doradzić, jak w odpowiedni sposób tworzyć dokumenty tak, aby nie naruszały niczyich praw. Wiele organizacji oraz instytucji posiada informacje o prywatnych osobach, na przykład darczyńcach, czy współpracownikach. Nawet nieświadome wykorzystanie wykorzystanie tych danych może spowodować bardzo negatywne konsekwencje. Dlatego ważna jest skuteczna ochrona danych osobowych. Kancelaria Veriv potrafi skutecznie o nią zadbać.

  • dokumentacja z przetwarzaniem danych osobowych; polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym
  • wnioski GIODO – rejestracja zbiorów danych osobowych, zmiany w zbiorach
  • wsparcie prawne w zakresie wdrożenia dokumentacji
  • wsparcie prawne w trakcie kontroli GIODO
  • skargi do sądu administracyjnego, odwołania, wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy
  • audyt prawny dokumentów firmowych w zakresie spełniania wymogów ustawy o ochronie danych osobowych