Due diligence, badanie kondycji firmy przed transakcją kapitałową

Due diligence (z ang. należyta staranność) oznacza badanie kondycji spółki przed przystąpieniem do transakcji kapitałowej (np. przed kupnem, sprzedażą lub inną transakcją, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo).

Jest to narzędzie, które dają kompleksową odpowiedź na pytanie o faktyczny stan przedsiębiorstwa, pozwala poznać i ocenić ryzyko związane z transakcją, ale również umożliwia szczegółowe zaplanowanie harmonogramu prac inwestycyjnych.

BADANIE DUE DILIGENCE ODNOSI SIĘ DO NASTĘPUJĄCYCH SFER:

  • analiza finansowa,
  • analiza nieruchomości,
  • analiza obciążeń podatkowych,
  • analiza organizacji,
  • analiza prawna,
  • analiza przepływu informacji,
  • analiza techniczna,
  • analiza modelu zarządzania kapitałem ludzki.

W niektórych przypadkach badanie może być poszerzone o specyficzne zagadnienia, które są charakterystyczne dla danej inwestycji, na przykład o aspekt związany z ochroną środowiska.

Badania są przeprowadzane przez doświadczonych rewidentów, rzeczoznawców, adwokatów albo doradców podatkowych.

Due deiligence zwiększa szanse na pomyślne zakończenie prowadzonej transakcji, pokazuje zagrożenia, na które można trafić w czasie realizacji transakcji i pomaga w świadomym prowadzeniu rozmów biznesowych.

Badanie jest podsumowane przez raport, w którym zawarte są wszystkie informacje dotyczące poszczególnych obszarów aktywności przedsiębiorstwa oraz określone są możliwe szanse rozwojowe lub potencjalne zagrożenia. Badanie Due deiligence to wyraz nowoczesnego sposobu myślenia o prowadzeniu własnej działalności, gdzie dokładna analiza stanu faktycznego firmy to podstawa w podejmowaniu świadomych decyzji.