Prawo Cywilne

Prawo cywilne

Codzienne życie usłane jest wieloma przeróżnymi sytuacjami, w których przydatna jest znajomość prawa. Szczególnie przydatne jest prawo cywilne, które reguluje stosunki pomiędzy podmiotami. Zatem prawo cywilne dotyczy takich sytuacji jak rozwód, opieka nad dzieckiem, ustalanie alimentów, praw rodzicielskich, własności lokali, dziedziczenie spadku i wiele, wiele innych. Nie każdy z nas jednak posiada szczegółową znajomość prawa lub chociaż taką, która pozwoli nam na rozwiązanie kwestii spornych.

Również zapoznanie się samodzielnie z zawiłymi ustawami i innymi dokumentami nie zawsze daje nam odpowiedź na rozwiązanie danego problemu. Prawo cywilne, z racji swojego szerokiego zastosowania, może sprawiać szczególne kłopoty, a tym samym jest tym, który jest najczęściej wykorzystywany w życiu codziennym. Aby ułatwić sobie zrozumienie przepisów oraz korzystanie z nich w umiejętny sposób, szczególnie, gdy omawiamy prawo cywilne, kancelaria jest świetnym sposobem na rozwiązanie naszych kłopotów. Gdy problemy, jakie postawiło przed nami życie, opierają się o prawo cywilne, kancelaria Pokrzywko oferuje Państwu pomoc swoich specjalistów, którzy szybko rozwiążą wszelkie Państwa problemy natury prawnej.

  • spory sądowe z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego
  • sporządzanie pism procesowych (wezwania do zapłaty, pozew, apelacja, zażalenia, sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty do nakazu zapłaty)
  • doradztwo przed sądowe,  postępowanie sądowe, zabezpieczające oraz egzekucyjne
  • roszczenia o naruszenie dóbr osobistych
  • roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi za wady
  • analiza prawna dokumentacji
  • umowy – przygotowanie, negocjowanie, opiniowanie, rozwiązywanie, wykładnia, renegocjacje m.in. umowy najmu, zlecenia, kupna,     roboty budowlane, o pracę
  • prawo rzeczowe, w tym prawo dotyczące nieruchomości oraz zabezpieczeń