Kontakt

Veriv S.A. z siedzibą w Warszawie  01-234 Warszawa Ul. Kasprzaka 31 lokal 203
Wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy;  Krajowego Rejestry Sadowego pod numerem KRS 0000563477, NIP 8971810148, REGON 361818985. Kapitał zakładowy 4 043 500,00 zł. wpłacony w całości.

Zapraszamy w godzinach od 10.00 do 17.00  w dni robocze od Poniedziałku do Piątku.

Dyrektor d/s Prawnych +48 608 783 284
Księgowość +48 601 131 151
email: kancelaria@veriv.pl

PROKURENT
Mariusz Pokrzywko
Tel. +48 602 511 511