Windykacja należności

Windykacja VERIV

Windykacja Należności

WINDYKACJA DŁUGÓW

Veriv S.A. od lat pomaga swoim klientom w dochodzeniach związanych z odzyskaniem należnych im środków.  Zajmujemy się odzyskiwaniem długów od osób prywatnych, spółek, przedsiębiorstw państwowych oraz spółdzielni.

Umożliwiamy osobom znajdującym się w pilnej potrzebie działanie, które pozostaje zgodne z literą prawa. Odznaczamy się wysoką skutecznością w odzyskiwaniu należności. Działamy na podstawie wypracowanego skutecznego modelu postępowania, który spełnia wymagania normy ISO 27001 oraz ISO 9001.
Stosujemy działania zabezpieczające, które dają najwyższę gwarancja uzyskania należności w jak najkrótszym czasie:

 • monitoring płatności – dostarczamy dłużnikowi informacji prawnych na temat jego sytuacji finansowej oraz zachęcamy go do spłaty należności w najszybszym z możliwych terminów
 • pieczęć prewencyjna – uprawnia nas do podjęcia działań związanych z procesem windykacyjnym, jeżeli dana osoba nie przeprowadziła spłaty długu na czas.

 

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Nierzetelni kontrahenci są głównym problemem większości przedsiębiorstw. Nieterminowe płatności od partnerów biznesowych mogą nawet skutkować utratą płynności finansowej. Spóźnione wpłaty należności uniemożliwiają firmie wywiązywanie się z własnych zobowiązań i w ten sposób wchodzi w błędne koło – sama staje się dłużnikiem. Najlepszą ochronę przed tego typu sytuacjami stanowi skuteczna windykacja należności.

CZYM JEST WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ?

Windykacja to dochodzenie roszczeń, której celem jest odzyskanie należności lub rzeczy znajdujących się w posiadaniu osoby nieuprawnionej. Jeśli ktoś nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań wobec nas, przez co naraża nas na szkodę – możemy dochodzić swoich praw albo polubownie albo w drodze postępowania sądowego. Odzyskać należne pieniądze pomagają firmy windykacyjne, które pośredniczą pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem.

Błędem jest utożsamianie windykacji z egzekucją komorniczą. Firma windykacyjna, działając w zakresie obowiązującego prawa, nie posiada uprawnień do zajmowania jakiegokolwiek majątku dłużnika. Może to zrobić jedynie komornik i tylko na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.
JAKIE SĄ KORZYŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG FIRM WINDYKACYJNYCH ?

 • znajomość przepisów prawnych przez przedstawiciel firm windykacyjnych to najlepsza gwarancja wyboru optymalnych rozwiązań i wyeliminowania ryzyka błędnych działań lub zaniechań z naszej strony
 • firma windykacyjna będzie wysyłać wezwania do zapłaty do dłużnika
 • firma windykacyjna podejmie się prowadzenia rozmów z dłużnikiem – negocjując w naszym imieniu warunki spłaty będzie starała się znaleźć optymalnie dla obu stron rozwiązanie. W wyniku rozmów spłata należności może zostać np. odroczona w czasie lub rozłożona na raty.
 • firma windykacyjna może zostać naszym pełnomocnikiem i wówczas ma prawo skierować przeciwko dłużnikowi pozew do sądu o nakaz zapłaty

METODY WINDYKACJI

 1. Windykacja polubowna – firma windykacyjna pomaga nakłonić dłużnika do polubownej spłaty zadłużenia np. w formie ugody bez konieczności wytaczania sprawy sądowej.
 2. Windykacja sądowa – jej celem jest uzyskanie wyroku lub nakazu zapłaty. Firma windykacyjna po uzyskaniu pełnomocnictwa może reprezentować wierzyciela przed sądem.
 3. Windykacja komornicza – firma windykacyjna nadzoruje wszystkie sprawy związane z procesem egzekucji tj.: wnioskuje o egzekucję z konkretnego majątku, ustala termin czynności komorniczych, organizuje licytacje nieruchomości lub mienia ruchomego, osobiście uczestniczy w czynnościach komorniczych.

JAK PRZEBIEGA POSTĘPOWANIE WINDYKACYJNE?

We wstępnym etapie sprawy zachęcamy dłużnika do dobrowolnej spłaty zadłużenia. Przeprowadzamy negocjacje windykacyjne, które mają na celu uniknąć długiego i kosztownego procesu sądowego. Nasi przedstawiciele decydują się nie tylko na rozmowy telefoniczne z dłużnikami, ale także na osobiste z nimi spotkania. Jeżeli jednak spłata nie nastąpi w terminie, to przystępujemy do procesu sądowego, w trakcie którego zajmujemy się wszystkimi niezbędnymi formalnościami. Rezultatem naszych działań jest uzyskanie niezbędnych dokumentów egzekucyjnych do wykonania spłaty długu. Po procesie sądowym dług rośnie, dlatego ponownie przeprowadzamy z dłużnikiem rozmowę. Ostatnim etapem sprawy jest postępowanie egzekucyjne przeprowadzane we współpracy z zaufanym komornikiem.

CO JESZCZE OFERUJEMY ?

Dochodzimy roszczeń w sprawach takich jak:

 • zobowiązania finansowe wynikające z umów między firmami oraz innymi podmiotami gospodarczymi,
 • leasing pojazdów oraz mienia,
 • oszustwa, fałszerstwa, wyłudzenia oraz innego rodzaju przestępstwa,
 • ubezpieczenia oraz należności powypadkowe.

DLACZEGO MY ?

Cechuje nas rzetelność i profesjonalizm. Zanim podejmiemy się konkretnej sprawy zawsze wcześniej przeprowadzamy dokładną i bezpłatną ocenę. Na każdym etapie windykacji nasi Klienci mogą liczyć na pełne i merytoryczne wsparcie ze strony przedstawicieli Veriv S.A.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Jak możemy ci pomóc?

Trafiłeś tutaj, więc zapewne potrzebujesz pomocy. Dlatego nasz prawnik bezpłatnie wstępnie analizuje sprawę – sprawdzamy, czy i jak możemy Ci pomóc.