Prywatny Detektyw

Agencja Detektywistyczna – Biuro Dochodzeniowo Śledcze

Pokrzywko  /  Veriv

Biuro Detektywistyczne Veriv, to jedyne takie biuro w naszym kraju

Nasz profesjonalny zespół zajmuje się ogólną detektywistyką od prostych spraw związanych ze zdradami małżeńskimi po skomplikowane sprawy związane z przestępczością gospodarczą jak i kryminalną. W praktyce wygląda to tak, że czego inni nie potrafią zrobimy to my. Nasz wywiad działa na terenie kraju i Unii Europejskiej. Naszym atutem i domeną jest obszar związany z przestępstwami gospodarczymi. Poszukujemy dłużników oraz ich majątku. Gdy już komornik umorzy sprawę i wydaje się wszystkim, że z dłużnika nic się nie wyegzekwuje wówczas nasi specjaliści wkraczają do akcji. Detektywi, prawnicy i negocjatorzy w oparciu o zgromadzony materiał z operacji dochodzeniowo śledczych oceniają możliwości odzyskania długu. W praktyce wygląda to tak, że jeżeli dłużnik celowo nie uregulował zadłużenia i swingował swoje bankructwo wówczas niemal na pewno uda nam się odzyskać wierzytelność. W  takim przypadku dowiedziemy, że dłużnik celowo i świadomie naraził swojego wierzyciela na niekorzystne rozporządzenie majątkiem. Nasi prawnicy będą mogli wówczas złożyć doniesienie do prokuratury przedstawiając profesjonalnie przygotowana dokumentację świadczącą o winie dłużnika. W taki sposób przygotowany materiał dowodowy z pewnością pozwoli wymiarowi sprawiedliwości przedstawić zarzuty i nakazać dłużnikowi w postepowaniu sądowym naprawienia szkody.

Co Robimy

Jesteśmy zespołem Detektywów którzy specjalizują się nie mal w każdym zagadnieniu głęboko rozumianej Detektywistyki. Zajmujemy się sprawami prostymi jak i bardzo skomplikowanymi.  Zespół profesjonalnych Detektywów specjalizujących się w sprawach kryminalnych, przestępstwach gospodarczych. Wywiad gospodarczy to nasz największy atut na rynku krajowym.

Usługi detektywistyczne to szereg różnych czynności. Wśród nich znajduje się wywiad terenowy, można z niego skorzystać chcąc poznać sytuację wewnątrz firmy. Pozyskana w ten sposób wiedza może okazać się niezwykle cenna. Usługi detektywistyczne nie kończą się na podanych przykładach. Zapraszamy do zapoznania się z kompleksową ofertą naszych usług. Lub zadzwoń po bezpłatna poradę. Tel. 602 511 511


USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE 
BADAWCZE, SPRAWDZAJĄCE I OPINIUJĄCE, ZDRADY  MAŁŻEŃSKIE

Na współczesnym rynku panuje bardzo dużo konkurencja. Nie jest łatwo utrzymywać się w czołówce, niezależnie od branży, w której działa przedsiębiorstwo. By móc nawiązać skuteczną walkę z rywalami, trzeba sięgać po nowoczesne rozwiązania. Jednym z nich są usługi oferowane przez biuro detektywistyczne. Veriv pomoże Tobie poznać Twoich konkurentów i kontrahentów. Czynności te pozwolą Tobie podjąć bezpieczną decyzję.

Można wyróżnić dwa czynniki, które należy spełnić, by firma odniosła sukces. Pierwszym z nich jest poznanie konkurentów i przeanalizowanie ich działań. Dzięki temu można dopasować swoją ofertę do wymagań rynku. W tym pomoże wywiad konkurencyjny i gospodarczy naszej agencji Detektywistycznej Veriv. Równie ważne jest sprawdzenie kontrahentów, z którymi firma prowadzi interesy. Ich wiarygodność to kwestia o fundamentalnym znaczeniu. Profesjonalne usługi sprawdzające i opiniujące to, zatem najlepsze rozwiązanie dla każdego właściciela chcącego by jego przedsiębiorstwo kwitło. Tego typu działania wymagają wprawy, więc powinny być wykonywane przez biuro detektywistyczne Veriv.

Prowadzenie obserwacji

Wejście we współpracę z nowym kontrahentem może przysporzyć wielu trudności. Warto więc poznać wcześniej naszych przyszłych wspólników. Celem obserwacji jest zdobycie jak największej ilości informacji na temat potencjalnych kontrahentów. Wywiad pozwala zdobyć wiadomości na temat sytuacji prawnej, majątkowej, podatkowej, finansowej, a nawet informacje w zakresie struktur organizacyjnych danego przedsiębiorstwa i modelu zarządzania zasobami ludzkimi. Wszystkie te wiadomości umożliwiają podjęcie świadomej decyzji na temat zawiązania współpracy, a także zagrożeń dla naszej firmy, których źródłem może być potencjalny kontrahent. Dlatego też czynność tę prowadzą doświadczeni byli funkcjonariusze służb specjalnych lub policji – wysoką skuteczność działania zawdzięczają dużej wiedzy praktycznej w zakresie taktyk prac operacyjnych. Obserwacja może być prowadzona na terenie całej Unii Europejskiej. W czasie obserwacji gromadzone są materiały w postaci dokumentacji zdjęciowej, audio i video – wszystkie zebrane materiału opatrzone są informacją o sposobie ich pozyskania. Podlegają one również zabezpieczeniu, by mogły być wykorzystane w postępowaniu sądowym, jako materiał dowodowy. Obserwujemy osoby fizyczne, całe podmioty gospodarcze, nieruchomości. Jeśli istnieje taka konieczność – pracownik naszej firmy może wejść w określone środowisko i współuczestniczyć w jego życiu – to pozwala na bardzo dobre poznanie zachowań i właściwości przyszłych kontrahentów. Taka usługa poprzedzona jest dodatkowo weryfikacją stopnia zagrożenia i uzależniona jest od opinii naszego eksperta w zakresie bezpieczeństwa. Nasza działalność poparta jest nie tylko latami doświadczenia, ale również specjalistycznymi technologiami, które dają szanse na odpowiednią reakcję w trudnej sytuacji i dają możliwość przemieszczania się. Nasze działania są całkowicie zgodne z prawem i opierają się na publicznych źródłach informacji.

Agencja Detektywistyczna – Biuro Dochodzeniowo Śledcze

Nasze usługi		

POSZUKIWANIE MAJATKU

W egzekwowaniu należności najtrudniejsze jest odnalezienie majątku dłużnika. Wierzyciele oraz komornicy nie posiadają wiedzy na temat rzeczywistych aktywów finansowych dłużnika, co wydłuża czas ściągnięcia należności, a w efekcie może prowadzić do zamrożenia płynności finansowej wierzyciela. Jesteśmy w stanie w profesjonalny i szybki sposób pomóc w poszukiwaniu majątku...
Czytaj Dalej

DUE DILIGENCE

Due deiligence (z ang. należyta staranność) oznacza badanie kondycji spółki przed przystąpieniem do transakcji kapitałowej (np. przed kupnem, sprzedażą lub inną transakcją, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo). Jest to narzędzie, które dają kompleksową odpowiedź na pytanie o faktyczny stan przedsiębiorstwa, pozwala poznać i ocenić ryzyko związane z transakcją…
Czytaj Dalej

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA

Celem prowadzenia audytów bezpieczeństwa jest ocena zgodności działań organizacji z określonymi standardami, usprawnienie jego działalności poprzez wskazanie słabych punktów w działaniu organizacji. Nasi audytorzy to specjaliści w zakresie swojej wiedzy, którzy mogą pochwalić się doświadczeniem i wiedzą praktyczną. Usługi audytorów skierowane są do przedsiębiorstw, którym zależy na najwyższych standardach bezpieczeństwa…  Czytaj Dalej

POSZUKIWANIE DŁUŻNIKA

Ukrycie się dłużnika jest jednym z najczęściej stosowanych zabiegów uniemożliwiających ściągniecie należności lub pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Nasza firma pomaga w takich trudnych sytuacjach oferując znalezienie dłużnika i wskazanie miejsca jego pobytu w celu podjęcia dalszych działań przez odpowiednie organy…   Czytaj Dalej

ANALIZA BIZNESOWA

Analiza biznesowa to suma odpowiednich narzędzi i działań eksperckich, które dostarczają przedsiębiorstwu gotowe rozwiązania pozwalające na lepsze kształtowanie efektów biznesowych. Dzięki analizie biznesowej można odkryć prawdziwą sytuację biznesową każdego przedsiębiorstwa i wdrożyć odpowiednie działania…  Czytaj Dalej

WYWIAD KONKURENCYJNY

Wywiad konkurencyjny to gromadzenie i analizowanie informacji, którą mogą w istotny sposób wpłynąć na działanie przedsiębiorstwa i podejmowaną przez nie współpracę z innymi uczestnikami rynku. Efektem końcowym naszych prac jest raport wywiadowczy, który zbiera najważniejsze informacje o potencjalnym kontrahencie…  Czytaj Dalej

 

Zaufało nam Wielu zaufaj i ty. Zadzwoń po darmową konsultację u profesjonalisty Telefon +48 602 511 511

Wywiad gospodarczy i pozyskiwanie informacji

Wywiad gospodarczy to zbieranie informacji na temat sytuacji finansowej, ekonomicznej, prawnej, handlowej oraz kadrowej poszczególnych przedsiębiorstw. Działanie te są motywowane chęcią zdobycia wiadomości, które pomogą określić poziom ryzyka współpracy z danym kontrahentem czy podmiotem. Wywiad gospodarczy służy także zdobywaniu przewagi konkurencyjnej, ale również odzyskaniu zaległych należności. Zebrany przez nas materiał jest dokładnie analizowany przez specjalistów z zakresu finansów, ekonomii czy prawa. Nasza firma przeprowadza całościowy i wielokierunkowy rekonesans na temat potencjalnego kontrahenta poprzez sprawdzenie jego dotychczasowej działalności. Sprawozdanie z prowadzonych usług zawiera ocenę:

 • kondycji finansowej.
 • kondycji handlowej,
 • relacji z innymi strukturami funkcjonującymi na rynku,
 • sytuacji ekonomicznej,
 • sytuacji prawnej.

Nasza firma oferuje również pomoc w ochronie poufności informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji, które posiadają wartość gospodarczą. Wywiad gospodarczy ma charakter profilaktyczny – przygotowuje przedsiębiorstwo do podjęcia wiążących decyzji, daje argumenty do ręki w czasie rozmów z kontrahentami, pomaga znaleźć rozwiązania w trudnych sytuacjach.

Bezpieczeństwo Twojej Firmie
zapewni nasza Kancelaria Prawno - Detektywistyczna i usługa
monitoringu należności.

0

Nadzorowanych płatności

0

Sprawy Detektywistyczne w trakcie

0

Windykacji polubownych

0

Zadowolonych klientów
Wypełniając zgłoszenie przez Internet otrzymasz
automatycznie gotową umowę do podpisu.

Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty to bezpłatne prewencyjne narzędzie służące do wezwania dłużnika do zapłaty na jego koszt. W przeciwieństwie do konkurencji obecnie takie wezwanie jest udostępniane dla każdego bez żadnych opłat i bez konieczności podpisywania umowy na miesięczny abonament.

Wezwij dłużnika i skorzystaj z naszego darmowego wezwania do zapłaty

Formularz kontaktowy

Kunsztowność naszych działań Veriv Kancelaria Prawna i Biuro Detektywistyczne  jest wynikiem tego, że nasza kadra składa się z osób o najwyższym poziomie kwalifikacji zawodowych, dlatego też wszelkie zlecone nam zadania wykonywane są tylko i wyłącznie przez nasz personel.

Kontakt

 • Veriv Spółka Akcyjna
  50-270 Wrocław
  Ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 lok 29
 • Telefon + 48 71 758 00 55 mobile +48 602 511 511