Oferta dla Frankowiczów

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ OPOWIEDZIAŁ SIĘ PO STRONIE FRANKOWICZÓW!

POMOŻEMY ODZYSKAĆ CI TWOJE PIENIĄDZE

FRANKOWICZU!
Wypełnij formularz i otrzymaj BEZPŁATNĄ analizę Twojej sprawy!
[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Wczwartek, 3 października 2019 roku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w sprawie C-260/18 Dziubak dotyczącym polskich kredytów we „frankach”! Trybunał przyznał, że jeśli mechanizm przeliczania do franka jest nieuczciwy – musi zostać usunięty z umowy! Polski sąd nie może go zastąpić innym zapisem.

To frankowicz będzie decydował co jest dla niego korzystne i to na dzień zapadania wyroku!

Jakie mogą być konsekwencje zapadłego wyroku dla Kredytobiorcy?
Z uwagi na to, że polskie sądy zobowiązane są uwzględniać to orzeczenie wydając wyroki w sprawach frankowych to:

W przypadku kredytów indeksowanych:

 • Kredyt staje się kredytem złotówkowym, a oprocentowanie zostaje LIBOR a zatem niskie
 • bank zobowiązany jest zwrócić nadpłacone przez frankowicza środki
 • spadnie wysokość raty kredytu
 • spadnie wysokość zadłużenia w banku

W przypadku kredytów denominowanych:

 • w wypadku unieważnienia takiej umowy bank zwraca wszystko co wpłaciłeś tj. raty, prowizje, ubezpieczenia
 • musisz oddać do banku tylko nominalną kwotę kredytu (oddajesz tyle złotówek ile otrzymałeś

ZAPEWNIAMY BEZPŁATNĄ ANALIZĘ UMOWY KREDYTU

Jaki koszt poniesie Kredytobiorca za prowadzenie sprawy przez naszą Kancelarię?

Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę Państwa sprawy na którą składają się m.in. podjęcie czynności zmierzających do uzyskania zwrotu nadpłaconych rat, składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i ubezpieczenia pomostowego, a także zmniejszenia salda zadłużenia w przyszłości.

Po zawarciu umowy gwarantujemy Państwu reprezentację zarówno w postępowaniu przedsądowym jaki i sądowym oraz egzekucyjnym do momenty całkowitego odzyskania należnych świadczeń.

Wynagrodzenie naszej kancelarii składa się z dwóch części:

 • Opłaty wstępnej oraz procentowej od uzyskanych świadczeń.
 • Szczegółowa oferta zostanie Państwu przedstawiona na umówionym spotkaniu lub w drodze mailowej.

Jaką mamy gwarancję wygrania sprawy?

Kompletna analiza Państwa sprawy odbywa się na kilku szczeblach naszego postępowania. Okoliczności Państwa sprawy analizujemy przed zawarciem umowy, po jej przyjęciu do prowadzenia, po uzyskaniu kompletnej dokumentacji z banku oraz przed złożeniem pozwu do sądu. W każdym z nich staramy się wykluczyć przesłanki negatywne które by uniemożliwiały dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy kredytowej.

Jeśli takie negatywne przesłanki wystąpią w Państwa sprawie, to informujemy Państwa o ryzyku i wspólnie ustalamy dalszą strategię oraz podjęcie dalszych czynności. W przypadku pozytywnej weryfikacji rekomendujemy skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, ponieważ obecnie tylko ta droga daje możliwość wygrania z bankiem.

Uwzględniając ukształtowane orzecznictwo w sprawach dotyczących kredytów frankowych, uzyskanie korzystnego wyroku jest wysoce prawdopodobne.

Oczywiście postępowanie sądowe zawsze obarczone jest pewnym ryzykiem, niemniej jednak bierność w sprawie powoduje, że w dalszym ciągi kredyt spłacany jest w oparciu o wyższy kapitał niż w rzeczywistości otrzymali Państwo do dyspozycji od banku i przedawniają się Państwu kolejne nadpłacone raty, których nie da się już odzyskać.

Czy bank może wypowiedzieć umowę kredytową po skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego?

Dochodzenie roszczeń w drodze postępowania sądowego z tytułu zawartej umowy kredytowej nie stanowi przesłanki do jej wypowiedzenia.

W umowie znajduje się katalog okoliczności które dają bankowi podstawę do rozwiązania umowy z klientem. Jednym z nich są zaległości w spłacie rat. W przypadku gdy zobowiązania są spłacane nie ma podstaw do jej wypowiedzenia.

Czy umowa kredytowa może zostać przewalutowana?

Przewalutowanie kredytu na polskie złote nie jest korzystnym rozwiązaniem, z uwagi na to, że kredytobiorca uznaje swoje zobowiązanie wobec banku wyrażone w walucie obcej, a aktualne saldo zadłużenia jest przeliczone po obecnym kursie franków szwajcarskich. Następnie Kredytobiorca spłaca kredyt w walucie polskiej w oparciu o WIBOR+marża, zatem wysokość jego raty wzrasta.

Nasza kancelaria dąży do odfrankowienia umowy kredytowej, czyli usunięcia klauzuli indeksacyjnej z umowy i w oparciu o to zwrotu nadpłaconych rat oraz zmniejszenia salda zadłużenia. W efekcie Kredytobiorca spłaca kredyt według rzeczywiście wypłaconego kapitału w złotych polskich, uwzględniając dotychczas spłacony kapitał. Oprocentowanie pozostaje na stawce LIBOR+marża, zatem wysokość raty maleje.

W sprawach prowadzonych przez naszą Kancelarię, w zależności od rodzaju umowy kredytowej i indywidualnej sytuacji klienta, precyzujemy roszczenia z tytułu:

 • zwrotu nadpłaconych rat,
 • opłat uiszczonych przez kredytobiorców na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, nienależnie opłaconych na ubezpieczenie pomostowe,
 • unieważnienia umowy kredytowej (alternatywnie, w uzasadnionych przypadkach).

Oferujemy Państwu kompleksową i profesjonalną pomoc w dochodzeniu roszczeń z umów kredytowych.
Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak możemy Ci pomóc.