Odsiecz wiedeńska w sprawie funduszy W Investments. Pozwy grupowe przeciwko  Raiffeisen Bank International AG złożone!

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od inwestora prawnego Veriv S.A. (spółki, która wspiera wielu poszkodowanych w aferze W Investments w odzyskaniu zainwestowanych oszczędności) do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęły w kwietniu 2020 r. pozwy grupowe dotyczące szkód jakie ponieśli uczestnicy funduszy Lasy Polskie FIZAN w likwidacji oraz Inwestycje Rolne FIZAN w likwidacji.

Są to pierwsze pozwy grupowe złożone przeciwko Raiffeisen Bank International AG w sprawie tzw. funduszy W Investments.

Pozwy złożyła warszawska kancelaria Karaś i Wspólnicy współpracująca z Veriv S.A.

Są one skierowane przeciwko Raiffeisen Bank International AG jako następcy prawnego depozytariusza tych funduszy, który w jej ocenie doprowadził do powstania szkód w związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków depozytariusza. Stanowisko to zbieżne jest z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego o nałożeniu na Raiffeisen Bank rekordowej kary pieniężnej  (o czym pisaliśmy we wcześniejszych artykułach).

Następne pozwy, które wkrótce złoży kancelaria Karaś i Wspólnicy, dotyczą uczestników funduszy Inwestycje Selektywne FIZNA w likwidacji oraz Vivante FIZAN w likwidacji.

Do złożonych pozwów, a także tych składanych w najbliższym czasie, dołączać mogą kolejni zainteresowani. Bliższych informacji można zaczerpnąć u inwestora prawnego Veriv S.A. pod numerem telefonu +48 601 131 151 oraz wysyłając zapytanie na email: kancelaria@veriv.pl