JSW: spadek produkcji i sprzedaży węgla w II kwartale 2019 r.

0
206
Szczecin, 03.10.2017. Skład opału, 3 bm. w Szczecinie. W całym kraju występują braki węgla, a co za tym idzie cena węgla wzrasta. Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla zawiadamia, że ceny węgla opałowego są nawet o ok. 25 proc. wyższe niż w tym samym czasie przed rokiem. W niektórych składach opału klienci zapisują się w kolejce po węgiel. W ocenie przedstawicieli Izby, główną przyczyną braku węgla jest wyjątkowo niskie wydobycie krajowego górnictwa. PAP/Marcin Bielecki ***Zdjęcie do depeszy PAP pt. Szczecin/ W składach mało polskiego węgla***

W drugim kwartale 2019 r. produkcja węgla ogółem w JSW była wyższa w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 r. o około 1,3 proc. Produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 2,47 mln ton i była wyższa w porównaniu do I kw. 2019 r. o blisko 2,9 proc., a w stosunku do II kw. 2018 r. niższa o ok. 10 proc. Produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła ok. 1,06 mln ton.

Sprzedaż węgla ogółem wyniosła ok. 3,20 mln ton i była niższa w porównaniu do I kwartału 2019 r. o ok. 10,4 proc., a w porównaniu do II kw. 2018 r. – niższa o ok. 11,5 proc. Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych stanowiła ok. 66 proc. wolumenu ogółem.

Produkcja koksu wyniosła 0,88 mln ton, sprzedaż koksu ogółem w drugim kwartale wyniosła 0,77 mln ton.

JSW podała w też, że średnia cena węgla energetycznego sprzedanego przez spółkę w drugim kwartale 2019 roku w stosunku do kwartału poprzedniego spadła o ok. 4 proc.

Notowania Polskiego Indeksu Rynku Węgla Energetycznego w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej (PSCMI1) w drugim kwartale (dane za kwiecień-maj 2019 r.) wzrosły w stosunku do kwartału poprzedniego o ok. 1 proc.

Notowania koksu wielkopiecowego na rynku europejskim w drugim kwartale spadły w stosunku do kwartału ubiegłego o ok. 15 proc. Średnia cena koksu ogółem (wyrażona w PLN) na bazie FCA sprzedanego przez grupę JSW spadła kwartał do kwartału o ok. 4 proc. Po przeliczeniu na USD wg średniego kursu NBP z danego kwartału spadek wyniósł ok. 5 proc. (PAP)

wkr/ pad/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here