Rząd przyjął projekt ustawy, która ma przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy

0
178
Warszawa, 11.06.2019. Premier Mateusz Morawiecki (C) i członkoiwe Rady Ministrów, przed posiedzeniem rządu, 11 bm. w KPRM w Warszawie. Rząd zajmie się m.in. projektem założeń budżetu państwa na 2020 r. (mr) PAP/Tomasz Gzell

Chodzi o projekt noweli Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, który przygotowano w resorcie sprawiedliwości.

Głównym celem projektu jest wprowadzenie obligatoryjnej cyfryzacji (tzw. dematerializacji) akcji na okaziciela i akcji imiennych spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych.

“Obecna konstrukcja akcji w spółkach, które nie są spółkami publicznymi, nie pozwala na zagwarantowanie wymiany informacji podatkowych o osobach, którym przysługują akcje na okaziciela. Brakuje bowiem możliwości ich identyfikacji. To niebezpieczna sytuacja. Anonimowość może stwarzać np. ryzyko nadużyć związanych z praniem brudnych pieniędzy przy wykorzystaniu akcji na okaziciela. Problem ten został zauważony m.in. na forum Grupy G-20” – wyjaśniło ministerstwo.

Według autorów obligatoryjna “dematerializacja” i rejestrowanie akcji spółek niepublicznych przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności obrotu akcjami. “Możliwa będzie łatwa identyfikacja właściciela akcji – na podstawie danych ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy, zarówno przez uczestników obrotu akcjami, jak i samą spółkę. Pozwoli to również na wprowadzenie jednolitych zasad przenoszenia praw z akcji, niezależnie od tego, czy przedmiotem obrotu są akcje imienne, czy na okaziciela” – dodano.

Nowe rozwiązania umożliwią spółkom niebędącym publicznymi, cyfryzację akcji na dwa sposoby – poprzez system rachunków papierów wartościowych albo rejestru akcjonariuszy. (PAP)

mick/ mmu/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here