Rafalska: przygotowujemy zmiany, które poprawią sytuację pracowników socjalnych

0
287
Warszawa, 09.05.2019. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podczas konferencji prasowej ws. Programu „Dobry Start” i sytuacji na rynku pracy, 12 bm. w MRPiPS w Warszawie. (kf) PAP/Leszek Szymański ***Zdjęcie do depeszy PAP pt. Rafalska: stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu wyniosła 5,6 proc.***

Minister Rafalska podkreśliła w rozmowie z PAP, że resort rodziny w lipcu 2018 r. przeprowadził badanie, które było skierowane do wybranych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i dotyczyło wynagrodzeń pracowników socjalnych.

Z badania wynika, że średnia krajowa wynagrodzenia osób zatrudnionych na tym stanowisku w ośrodkach pomocy społecznej (OPS) wyniosła 2635,35 zł brutto. Z kolei w powiatowych centrach pomocy rodzinie kwota ta kształtowała się na poziomie 2601,56 zł brutto.

Rafalska zwróciła uwagę, że średnie wynagrodzenie pracowników socjalnych jest bardzo zróżnicowane w poszczególnych województwach i gminach.

“Badania pokazały, że w 786 ośrodkach pomocy społecznych oraz w 97 powiatowych centrach pomocy rodzinie średnia wysokość wynagrodzeń jest wyższa niż średnia krajowa, natomiast w ponad 1030 ośrodkach jest poniżej tej kwoty” – wskazała minister.

“Jeżeli najniższe wynagrodzenie na stanowisku pracownika socjalnego w województwie lubuskim wynosi w jednej gminie 2100 zł, a w innej gminie 4000 tys., to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, od kogo i od czego zależy to zróżnicowanie” – dodała.

Szefowa MRPiPS podkreśliła, że politykę kadrową i politykę wynagradzania pracowników samorządowych prowadzą samorządy.

“Rozumiem i podzielam troskę o wysokość wynagrodzeń pracowników socjalnych, upominam się o ich wynagrodzenia. Jednak kształtowanie całkowitej wysokości wynagrodzenia tej grupy osób pozostaje w gestii pracodawców samorządowych” – przypomniała szefowa MRPiPS. (PAP)

kkr/ dst/ joz/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here