Restrukturyzacja Przedsiębiorstw

RESTRUKTURYZACJA FIRM I PRZEDSIĘBIORSTW

Restrukturyzacja firmy to proces, którego głównym celem jest przeprowadzenie radykalnych zmian w jednym z trzech obszarów aktywności przedsiębiorstwa: zakres działania, struktura kapitałowa przedsiębiorstwa i organizacja wewnętrzna. Najważniejsze jest, by przedsiębiorstwo, które przeprowadza restrukturyzację, mogło zyskać równowagę wewnętrzną lub zewnętrzną.

Nasza firma świadczy usługi w zakresie restrukturyzacji naprawczej, która polega na wdrożeniu zmian stabilizujących jego działanie, a także prowadzących do osiągnięcia dodatkowego bilansu. To wielkie wyzwanie zarówno dla nas, jak i dla przedsiębiorstwa, które znajduje się w trudnej sytuacji.

Ofert skierowana jest do przedsiębiorstw, które znajdują się w złej sytuacji finansowej i mają trudności z bieżącym regulowaniem zobowiązań.

W zakresie naszych usług znajduje się:

  • całkowite lub tylko częściowe umorzenie zadłużenia względem Skarbu Państwa i innych rodzajów zobowiązań,
  • rozłożenie na dogodne raty zaległości z tytułu składek na ZUS,
  • zawarcie i wdrożenie ugody z wierzycielami cywilnoprawnymi,
  • opracowanie kompleksowego i wielokierunkowego planu restrukturyzacyjnego dla firmy,
  • analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, szukanie oszczędności, zmniejszanie kosztów produkcji, realizacja nowych projektów,
  • wdrożenie niezbędnych przekształceń prawnych i organizacyjnych,
  • znalezienie nowych rynków zbytu dla produktu lub usługi.

Konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji firmy nie musi wynikać z niegospodarności. Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje nam, że niektóre przedsiębiorstwa nie radzą sobie w nowej sytuacji rynkowej. Naszym zadaniem jest nie tylko negocjowanie z wierzycielami, ale również dążenie do zachowania dobrych praktyk, które od lat są kultywowane w przedsiębiorstwie.

Stosując metody analizy finansowej, a także wiedzę praktyczną i merytoryczną naszych ekspertów i specjalistów, znajdziemy nowe źródła finansowania, opracujemy skuteczny biznes plan i zredukujemy zbędne koszty.