Zespół prywatnych detektywów w poszukiwaniu majątku dłużnika

W egzekwowaniu należności najtrudniejsze jest odnalezienie majątku dłużnika. Wierzyciele oraz komornicy nie posiadają wiedzy na temat rzeczywistych aktywów finansowych dłużnika, co wydłuża czas ściągnięcia należności, a w efekcie może prowadzić do zamrożenia płynności finansowej wierzyciela. Jesteśmy w stanie w profesjonalny i szybki sposób pomóc w poszukiwaniu majątku.

Celem oferowanej przez nas usługi jest ujawnienie utajnionych składników majątku nieuczciwego kontrahenta. Dzięki temu znacznie wzrasta możliwość odzyskania długu i zredukowania kosztów związanych z egzekwowaniem należności.

Wyszukiwanie majątku odbywa się poprzez weryfikację wszelkich możliwych kierunków ukrywania zasobów majątkowych dłużnika. Sprawdzamy, czy dłużnik nie posiada utajnionych kont bankowych, ruchomości i nieruchomości, udziałów w innych przedsiębiorstwach lub z jakimi podmiotami gospodarczymi współpracował. Wszystkie nasza działania są nakierunkowane na znalezienie źródeł finansowych, które mogą stanowić rodzaj zapłaty dla wierzyciela.

Wszystkie czynności ustalające zakończone są kompleksowym raportem, który opatrzony jest dokumentacją zdjęciową. Uzyskane informacje przekazywane są do komornika i stanowią źródło potencjalnych przedmiotów egzekucji. Nasza działania są w pełni legalne i opierają się na publicznych informacjach.

Dostosowujemy się do potrzeb naszych klientów, co pozwala na skuteczne i szybkie odzyskanie majątku od dłużnika.