Weryfikacja kontrahentów wymaga oceny informacji,

Prowadzenie działalności biznesowej wiąże się z koniecznością podejmowania długo- oraz krótkoterminowych decyzji, z których wiele może zaważyć na realizacji strategii rozwoju firmy. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji usług oraz zakupu/sprzedaży towarów wiąże się z podejmowaniem określonego ryzyka finansowego. Zarządzanie ryzykiem wchodzi w zakres odpowiedzialności menadżerów oraz kadry zarządzającej. Zarządzanie ryzykiem wymaga wiarygodnych informacji o sytuacji finansowej oraz sposobie funkcjonowania na rynku Państwa kontrahentów.

Weryfikacja kontrahentów wymaga oceny informacji, które nie są ogólnodostępne, a ich zdobycie wymaga szeregu określonych działań i zabiegów, co angażuje Państwa czas – najcenniejsze dobro większości przedsiębiorstw. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów proponujemy współpracę w zakresie weryfikacji kontrahentów oraz ich ciągłego monitoringu. W naszej bazie danych SEIV posiadamy informacje dotyczące ponad 6 milionów kontrahentów.

Dzięki naszej pomocy możliwa jest weryfikacja kontrahenta pod kątem jego wiarygodności oraz sytuacji finansowej. Poznasz jego styl działania, ocenisz terminowość realizacji zobowiązań oraz będziesz mógł zapoznać się z jego ogólną zdolnością do długofalowej współpracy. Weryfikacja kontrahenta oraz późniejszy monitoring kontrahentów obejmuje ciągłe, on-line zarządzanie danymi o kontrahentach. Dokładamy starań, aby monitoring kontrahentów zapewniał natychmiastowy dostęp do informacji kluczowych dla naszych klientów i pozwalających uniknąć niebezpiecznych dla przedsiębiorstwa decyzji.