Veriv profesjonalne biuro detektywistyczne i inwestor prawny

W większości krajów dostęp do wymiaru sprawiedliwości wymaga dużego kapitału, ponieważ postępowanie sądowe jest kosztowne. Wiele czynników przyczynia się do kosztów postępowania sądowego: opłaty adwokackie, badania, zeznania, przesłuchania, wnioski, konferencje, wezwania, odwołania, a także wydatki związane z opłatami sądowymi, konsultacjami i dochodzeniem.

Zbyt często strony sporu, które szukają sprawiedliwości, nie są w stanie dochodzić swoich roszczeń z powodu wysokich kosztów związanych z procesami sądowymi. Wielu powodów, którzy mają przekonujący przypadek, zdecyduje się odroczyć lub ostatecznie zrezygnować z drogi sądowej. Istnieje duża nierównowaga zasobów między przeciętnymi i zamożnymi stronami sporu, powodująca utrudnienia w dostępie do wymiaru sprawiedliwości i zakłócenia wyników prawnych w przypadku niedokapitalizowanych.

Veriv Spółka Akcyjna jako pierwszy wdrożyła instytucję Inwestora Prawnego, który zdaje egzamin na polskim rynku pomagając niejednokrotnie osobom szukającym sprawiedliwości. 

Veriv Spółka Akcyjna pomaga osobom fizycznym i prawny w rozwiązaniu problemu jakim jest brak kapitału na prowadzenie sprawy. Veriv pokryje koszty detektywistyczne, adwokackie, radcowskie, takie jak wezwania, pisma procesowe, próby zawarcia ugody sadowej jak i pozasądowej, oczywiście koszty zastępstwa procesowego i dochodzenia śledcze.  Veriv może również pokryć koszty dojazdów na rozprawy jak również w niektórych przypadkach pokryjemy koszty sądowe. Każda sprawa jednak wymaga indywidualnej oceny i weryfikacji sprawy. Po weryfikacji jesteśmy gotowi przedstawić ofertę Inwestora Prawnego. Veriv S.A. jako jedyna kancelaria posiada własny zespół śledczy składający się z prywatnych detektywów, którzy niejednokrotnie są pomocni w zgromadzeniu materiałów dowodowych, które z pewnością będą potrzebne podczas załatwiania sporów sadowych jaki i pozasądowych.

Veriv jest wpisany do rejestru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji związanego z działalnością regulowaną w zakresie usług Detektywistycznych