Profilowanie zagrożeń przez zespół wyspecjalizowanych prywatnych detektywów Veriv

Profilowanie zagrożeń

Obecna sytuacja gospodarcza wymusza na każdym przedsiębiorstwie, by z wielką rozwagą dokonywało wszelkich form inwestowania. Nasza firma jest w stanie zadbać o bezpieczeństwo i znaleźć miejsce inwestycyjne dla posiadanego kapitału.

Profilowanie zagrożeń inwestycyjnych to usługa stworzona z myślą o podmiotach gospodarczych pragnących rozpocząć swoją aktywność na obszarze krajów Unii Europejskiej. Usługa ta obejmuje szczegółową analizę, która zostanie wykonana przez specjalistów w poszczególnych branżach. Jej głównym celem ocena sytuacji gospodarczej, która panuje w kraju potencjalnego inwestora, porównanie jej do gospodarek innych krajów, a także ocena innych czynników, które mogą mieć wpływ na planowaną inwestycję.

Badanie dotyczy przede wszystkim kosztów produkcji, siły roboczej, czynników, rozmiarów rynku, dynamiki rynku, trendów i kierunków rozwoju. W raporcie znajdują się również informacje na temat działania i kierunków rozwoju konkurencji, barier handlowych, na jakie można trafić, polityki państwa względem kapitału obcego. Zostanie tu również dokonana ocena stabilności systemu politycznego, panujące w społeczeństwie stosunki, a także charakter i stopień rozwoju gospodarki.

W naszym raporcie profilowania zagrożeń znajdą się również informacje na temat prawnych warunków wejścia na rynek zagraniczny.