Postępowanie egzekucyjne i jego etapy

Veriv S.A, Inwestor Prawny, Kancelaria Gospodarcza funkcjonująca na rynku finansowym od wielu lat działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odzyskujemy należności od osób fizycznych, spółek prawa handlowego, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych . Podejmujemy się prowadzenia spraw udokumentowanych (faktury, weksle, ugody sądowe, tyt. wykonawcze itp.).

Nasz oferta obejmuje szeroki wachlarz usług. Dlatego do każdej sytuacji zgłoszonej przez naszego klienta jesteśmy w stanie dopasować najbardziej optymalne rozwiązanie. Proponujemy działania prewencyjne, aby zapobiec bądź zmniejszyć ryzyko powstania należności trudnych poprzez weryfikacje potencjalnego kontrahenta, stosowanie pieczęci prewencyjnej oraz monitoring płatności. Narzędzie to ma za zadanie zdyscyplinowanie kontrahentów do terminowego regulowania płatności przez sygnowanie wystawianych dokumentów sprzedaży (faktur, rachunków itp.).

Przystawienie pieczęci na wystawianych fakturach, ostrzega, ze w razie braku zapłaty w terminie, dochodzeniem należności zajmie się grupa wykwalifikowanych windykatorów występująca z ramienia VERIV

W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z przekroczeniem terminu wymagalności, polecamy działania stricte windykacje oraz stosowanie procesowych środków dochodzenia należności w następujących ETAPACH POSTEPOWANIA WINDYKACYJNEGO

Etap I
Postępowanie polubowne

Etap ten obejmuje prowadzenie przez nas negocjacji i działań psychologicznych mających na
celu przekonanie dłużnika do dobrowolnej spłaty zobowiązania. Uczestniczymy fizycznie w
negocjacjach i w żmudnych rozmowach aż do odpowiedniego postępu, nie tylko przez telefon.

Etap II
Postępowanie sądowe

Nasz zespół Prawny zajmują się wszystkimi czynnościami formalno-prawnymi związanymi z przygotowaniem procesu będzie również reprezentować zleceniodawcę w sądzie. Efektem tych działań jest uzyskanie nakazu zapłaty oraz klauzuli wykonalności wyroku.

Etap III
Postępowanie przed egzekucyjne

Wartość dochodzonej wierzytelności wzrosła o opłaty sądowe i opłaty procesu. Ponownie negocjujemy warunki spłaty wraz z opłatami przed przekazaniem sprawy do egzekucji komorniczej.

Etap IV
Postępowanie egzekucyjne

Poza czynnościami formalno-prawnymi przekazujemy zaprzyjaźnionej kancelarii komorniczej wniosek o egzekucje ) dbamy o prawidłowy przebieg egzekucji. Czynnościami wspomagającymi egzekucje jest ustalenie majątku dłużnika. Po dokonaniu skutecznej egzekucji zleceniodawca odzyskuje należność główną, odsetki oraz opłaty sądowe.

Profesjonalne, kompleksowe i skuteczne dochodzenie roszczeń finansowych to nasze atuty. Wieloletnie doświadczenie, znajomość rynku, zespół wykwalifikowanych specjalistów oraz niekonwencjonalne metody postępowania gwarantują Państwu skuteczność działania, minimalizujące ryzyko związane z prowadzeniem działalności. Rygorystyczna procedura przyjmowania spraw do windykacji jest czymś co odróżnia nas od innych firm tej branży. Prowadzone są tylko te sprawy , co do których mamy pozytywne rokowania. Specjalistycznej weryfikacji w tym zakresie dokonujemy przed podpisaniem z klientem umowy. Rozpoznanie przeprowadzamy na własny koszt w ciągu kilku dni w zależności od sprawy.

CO OFERUJEMY PONADTO

Prowadzimy:

Windykacje gospodarcze w wyniku sporów w realizacji umów pomiędzy firmami , z bankami czy innymi podmiotami gospodarczymi, pomagamy osobom poszkodowanym przez Banki, urzędy Skarbowe , firmy developerskie. Prowadzimy również sprawy przeciwko nie rzetelnym kancelariom komorniczym.

Windykacje karne w sprawach oszustw, wyłudzeń , fałszerstw, podpaleń ,zabójstw również, gdy sprawcą czynu są grupy przestępcze o charakterze zbrojnym.

Windykacje mienia głownie po leasingowe ale i nie tylko.

Windykacje Skarbu Państwa gdy w skutek działań urzędników organów państwowych powstają udokumentowane szkody i straty.

Windykacje roszczeń ubezpieczeniowych i powypadkowych itp.

DODATKOWO PROPONUJEMY

Usługi detektywistyczne umożliwiające obsługę i prowadzenie śledztwa w każdej sprawie gospodarczej , karnej i cywilnej na terenie większości krajów Unii Europejskiej

Zabezpieczenia firm przed szpiegostwem przemysłowym oraz personalnych komputerów przed nieautoryzowanym dostępem.

PONADTO
Proponujemy Państwu dodatkowy zakres polegający na zarządzaniu wierzytelnościami począwszy od prewencji, zabezpieczania kontraktów, a skończywszy na szybkiej i skutecznej windykacji należności czy też wykupu wierzytelności na warunkach i zasadach wygodnych dla stron umowy.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszej Kancelarii.