Monitoring należności / Prewencja i windykacja

MONITORING PŁATNOŚCI – SKUTECZNE ZABEZPIECZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA I JEGO FINANSÓW

Veriv S.A. zapewnia profesjonalne usługi z zakresu monitoringu kontrahentów i bezpieczeństwa transakcji handlowych.Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług jest stosowany przez nas System Zarządzania Jakością (zgodny ze standardami ISO 9001). Posiadamy certyfikat zgodności z normą ISO/IEC 27001 „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji”, co oznacza, że gwarantujemy sprawną i skuteczną ochronę informacji naszych Klientów.

Aby chronić naszych Klientów przed nieuczciwymi uczestnikami obrotu gospodarczego, świadczymy kompleksowe usługi obrotu wierzytelnościami i monitoringu płatności. Przy wsparciu systemu controllingowego, skutecznie minimalizujemy ryzyko związane z zawieraniem transakcji.

Informacje na temat swojego kontrahenta warto uzyskać jeszcze przed podpisaniem z nim umowy. To właściwy moment, aby upewnić się, że podjęcie konkretnych decyzji przyniesie zakładane profity. Właśnie dlatego Veriv S.A. oferuje możliwość szybkiej oceny wiarygodności kontrahenta jeszcze przed przeprowadzeniem transakcji.

JAK PRZEBIEGA WERYFIKACJA AKTUALNYCH I POTENCJALNYCH KONTRAHENTÓW PRZED MONITORINGIEM PŁATNOŚCI ?

 1. Analizujemy kontrahenta pod względem wiarygodności ekonomicznej.
 2. Ustalamy, czy kontrahent figuruje w bazach Biura Informacji Gospodarczej zawierających dane o zaległościach finansowych przedsiębiorców.
 3. Sprawdzamy kontrahenta w innowacyjnym systemie SEIV® przeszukującym wszystkie bazy dłużników.
 4. Wizytujemy kontrahenta w jego siedzibie, przeprowadzamy wywiad środowiskowy.
 5. Opracowujemy kompleksowy raport zawierający poszczególne informacje o kontrahencie wraz z określeniem ratingu SEIV®.

Weryfikacja kontrahentów jest ważna nie tylko przed rozpoczęciem współpracy, ale i już po podpisaniu umowy. Na skutek dynamicznych przekształceń w rzeczywistości rynkowej, sytuacja finansowa kontrahenta może diametralnie się zmienić. Veriv S.A. oferuje monitoring kontrahenta przez cały okres współpracy, co w przypadku zaburzeń rytmu płatności pozwala na wczesną reakcję. Nasi Klienci nie muszą obawiać się ryzyka utraty należności i mogą bezpiecznie prowadzić swój biznes. To my dbamy o bezpieczeństwo ich transakcji handlowych.

MONITORING NALEŻNOŚCI – PROCEDURA

 1. Monitorowanie należności rozpoczynamy następnego dnia od wystawienia faktury, potwierdzając z kontrahentem (e-mailowo lub telefonicznie) daną należność oraz termin jej płatności.
 2. Na 7 dni przed ustaloną datą, przypominamy kontrahentowi o zbliżającym się terminie płatności. Stosowane przez nas formy monitoringu to: kontakt telefoniczny, wiadomości tekstowe, wiadomości głosowe, poczta elektroniczna.
 3. W przypadku nieuregulowania przez kontrahenta należności w terminie, wysyłamy drogą elektroniczną informację o braku stosownej płatności.
 4. Pierwsze wezwanie do zapłaty wystawiamy jeżeli minęło 7 dni od terminu płatności.
 5. Jeśli po upływie 14 dni od terminu płatności kontrahent wciąż nie uregulował swoich zobowiązań, wystawiamy drugie – ostateczne – wezwanie do zapłaty. Kontrahent ma 7 dni na spłatę należności.

W razie braku dalszej płatności, sugerujemy podjęcie bardziej stanowczych działań wobec nierzetelnego kontrahenta czyli dochodzenie roszczeń w trybie postępowania nakazowego, w formie windykacji.

POSTĘPOWANIE WINDYKACYJNE – ETAPY

 • Postępowanie polubowne
  – prowadzimy z dłużnikiem rozmowy negocjacyjne (telefoniczne i osobiste) mające na celu doprowadzić do niskokosztowego i jak najszybszego odzyskania należności poprzez przekonanie dłużnika, że najlepszym rozwiązaniem będzie dla niego dobrowolna spłata zobowiązań.
 • Postępowanie sądowe
  – nasz zespół Prawny zajmuje się wszystkimi czynnościami formalno-prawnymi związanymi z przygotowaniem procesu. Reprezentujemy również naszego Klienta w sądzie. Na drodze postępowania sądowego uzyskujemy nakaz zapłaty oraz klauzulę wykonalności wyroku.
 • Postępowanie przed egzekucyjne
  – przed przekazaniem sprawy do egzekucji komorniczej renegocjujemy warunki spłaty dochodzonej wierzytelności, powiększonej o opłaty sądowe i koszta procesu.
 • Postępowanie egzekucyjne
  – poza czynnościami formalno-prawnymi przekazujemy zaprzyjaźnionej kancelarii komorniczej wniosek o egzekucje, czuwamy nad prawidłowym przebiegiem egzekucji. Czynnościami wspomagającymi egzekucje jest ustalenie majątku dłużnika. Po dokonaniu skutecznej egzekucji nasz Klient odzyskuje należność główną wraz z odsetkami oraz kosztami sądowymi.

Jeśli zostaną wyczerpane procedury dochodzenia należności, Veriv Gwarant przewiduje udzielenie gwarancji na odzyskanie płatności.

WARUNKI GWARANCJI:

 • wcześniejsze wykupienie gwarancji na płatność danego kontrahenta
  – warunki udzielenia gwarancji oraz suma gwarancyjna ustalane są indywidualnie (nie wszystkim kontrahentów można udzielić gwarancji płatności);
 • stała współpraca z naszą kancelarią
  – okres, na który udzielamy gwarancji to jeden rok (możliwe jest przedłużenie na kolejny). W uzasadnionych przypadkach gwarancję płatności możemy udzielić na okres 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia). Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie gwarancyjnym Veriv Gwarant.

Wstępna weryfikacja kontrahenta w połączeniu z monitoringiem płatności pozwala uchronić firmę przed zbędnymi stratami finansowymi. Skorzystaj z pełnego Pakietu usług Veriv S.A i możliwości jakie daje system SEIV:

 • Wywiad terenowy z pełnym raportem wizji lokalnej
 • Monitoring Płatności
 • Ochrona Prawna
 • Doradztwo Biznesowe
 • Postępowanie windykacyjne
 • Zasilenie finansowe zabezpieczające twoją płynność finansową ( pożyczka, factoring lub przejęcie wierzytelności)
 • Możliwość Gwarancji !!! NOWOŚĆ

Kancelaria gospodarcza Veriv S.A. zajmuje się także windykacją należności i wierzytelności oraz rejestracją i sprzedażą spółek. Nasi doradcy pozostają w ciągłej gotowości.

Zapraszamy do kontaktu!