Detektywi Veriv, wykonują profesjonalną obserwację osób i mienia

Wejście we współpracę z nowym kontrahentem może przysporzyć wielu trudności. Warto więc poznać wcześniej naszych przyszłych wspólników. Celem obserwacji jest zdobycie jak największej ilości informacji na temat potencjalnych kontrahentów.

Wywiad pozwala zdobyć wiadomości na temat sytuacji prawnej, majątkowej, podatkowej, finansowej, a nawet informacje w zakresie struktur organizacyjnych danego przedsiębiorstwa i modelu zarządzania zasobami ludzkimi. Wszystkie te wiadomości umożliwiają podjęcie świadomej decyzji na temat zawiązania współpracy, a także zagrożeń dla naszej firmy, których źródłem może być potencjalny kontrahent.

Dlatego też czynność tę prowadzą doświadczeni byli funkcjonariusze służb specjalnych lub policji – wysoką skuteczność działania zawdzięczają dużej wiedzy praktycznej w zakresie taktyk prac operacyjnych. Obserwacja może być prowadzona na terenie całej Unii Europejskiej. W czasie obserwacji gromadzone są materiały w postaci dokumentacji zdjęciowej, audio i video – wszystkie zebrane materiału opatrzone są informacją o sposobie ich pozyskania.

Podlegają one również zabezpieczeniu, by mogły być wykorzystane w postępowaniu sądowym, jako materiał dowodowy. Obserwujemy osoby fizyczne, całe podmioty gospodarcze, nieruchomości. Jeśli istnieje taka konieczność – pracownik naszej firmy może wejść w określone środowisko i współuczestniczyć w jego życiu – to pozwala na bardzo dobre poznanie zachowań i właściwości przyszłych kontrahentów. Taka usługa poprzedzona jest dodatkowo weryfikacją stopnia zagrożenia i uzależniona jest od opinii naszego eksperta w zakresie bezpieczeństwa.

Nasza działalność poparta jest nie tylko latami doświadczenia, ale również specjalistycznymi technologiami, które dają szanse na odpowiednią reakcję w trudnej sytuacji i dają możliwość przemieszczania się. Nasze działania są całkowicie zgodne z prawem i opierają się na publicznych źródłach informacji.